Informacje:

KAŻDA PRACA NAUKOWA
6
KAŻDA PRACA NAUKOWA

KAŻDA PRACA NAUKOWA Uczony był to człowiek, który się wiele uczył i na­uczył z książek, uznanych za wartościowe. Był to…

6:00 PM

Nauka:

CO TO SĄ BADANIA NAUKOWE?
6
CO TO SĄ BADANIA NAUKOWE?

CO TO SĄ BADANIA NAUKOWE? Nie ulega wątpliwości, że ludzie nauki jako badacze poszukują prawdy. Ale stwierdzenie to jest zbyt…

5:58 PM

Polecamy:

POWSZECHNIE I RODZAJOWO
8
POWSZECHNIE I RODZAJOWO

POWSZECHNIE I RODZAJOWO W użytku czy rozu­mieniu powszednim pojęcia „badania naukowe” niezbyt jasno przedstawia się miejsce działania bardzo ważnego: szukania, czy­tania i krytycznego opracowania literatury przedmiotu. Jest to w każdym razie szerokie pogranicze między czynnościami przy­gotowawczymi a badaniem naukowym w sensie ciaśniej szym.Pojęcie rodzajowe „badania naukowe” jest zastosowalne do każdej formy poszukiwania prawdy naukowej: do każdej formy posługiwania się określoną metodą roboczą. Niektóre formy wy­odrębnia się stosowną przydawką. I tak mówi się o badaniach doświadczalnych,…

5:59 PM