Jezyk migowy a prawo

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE JĘZYKA MIGOWEGO


1.    Art. 69 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku oraz § 1 pkt.8 Uchwały Sejmu R.P. z dnia 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych” nakładają na władze publiczne naszego kraju obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym, w tym i osobom głuchym, prawa do „komunikacji społecznej”, „komunikacji międzyludzkiej”, czyli do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych w tym zakresie.


2.    Zarządzenie nr 9 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 1996 r. oficjalnie włączyło język migowy w pensum godzin przeznaczonych na rewalidację indywidualną dziecka głuchego prowadzoną w szkolnictwie specjalnym.


3.    Ustawia z dnia 9 maja 1991 r. dotycząca zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, (Dz. U. nr 46 poz. 201 z późn. zm.) zagwarantowała pokrywanie kosztów tłumacza języka migowego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


4.    Komisja sejmowa aktualnie pracuje nad wdrożeniem USTAWY O JĘZYKU MIGOWYM.


Strona główna | Oferta | Rekrutacja | Media o języku migowym | Język migowy a prawo
Media o mnie | Galeria | Doświadczenie | Kontakt | Do pobrania | Linki

© Copyright 2010 by Olgierd Kosiba