Galeria

Uczestniczą w konkursie T-City

W Görlitz odbyło się spotkanie poświęcone poprawie możliwości komunikowania się społeczeństw w rejonie styku trzech granic. Polską stronę reprezentowała zastępca burmistrza Zgorzelca ds. inwestycji Anetta Czułowska, którą gościł Heiko Kammler, inicjator przedsięwzięcia. to jeden z projektów w ramach konkursu T-City, organizowanego przez Deutsche Telekom. Europa-Miasto Görlitz-Zgorzelec zgłosiło swój udział i znajduje się w gronie dziesięciu najlepszych kandydatów. Zwycięzca otrzyma ok. 85 milionów euro. Pozostałe projekty obejmują wiele dziedzin życia. W każdym wypadku chodzi o możliwość wykorzystania nowoczesnej technologii. Zakłada się, że poza impulsami dla rozwoju gospodarki, zwiększeniem miejsc pracy i polepszeniem wizerunku miasta, zmieni się również osobisty, wzajemny stosunek mieszkańców. Okazuje się, że mieszkańcy Görlitz słyszeli o zapowiedziach zapewnienia zgorzelczanom bezpłatnego, bezprzewodowego internetu. Są mocno zainteresowani skorzystaniem z tej możliwości na własny użytek. Burmistrz Anetta Czułowska zapewniła o chęci współpracy z niemieckimi partnerami na wszystkich możliwych płaszczyznach. Szczególnie zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Olgierda Kosiby z Bogatyni. Przedstawił wyniki badań polskich uczonych nad językiem migowym, którym posługują się ludzie głuchoniemi. Okazało się, że wystarczy znać czterysta znaków, aby ludzie obcych nacji, mogli się ze sobą porozumieć na poziomie podstawowym. Znajomość taka mogłaby się okazać bardzo przydatna obcokrajowcowi przebywającemu w Polsce w różnych sytuacjach życiowych. Zdaniem Olgierda Kosiby wiedzę taką powinni posiadać np. pracownicy służby zdrowie na izbach przyjęć, policjanci, strażacy a nawet niektórzy urzędnicy w starostwach czy gminach. Pomocą mogłaby być strona internetowa, na której zamieszczono by znaki języka migowego, oznaczającego to samo w języku polskim, czeskim i niemieckim. Czy ta ciekawa idea doczeka się realizacji?
Janusz Grzeszczuk
Strona główna | Oferta | Rekrutacja | Media o języku migowym | Język migowy a prawo
Media o mnie | Galeria | Doświadczenie | Kontakt | Do pobrania | Linki

© Copyright 2010 by Olgierd Kosiba