Galeria

Miganie nie jest trudne

W Bogatyni ponownie ruszą kursy języka migowego. Aby móc porozumieć się z osobą niesłyszącą wystarczy czterdzieści dwie godziny szkolenia. Według szacunków Olgierda Kosiby, tłumacza i wykładowcy języka migowego, w Bogatyni jest zaledwie kilka głuchoniemych osób. w tym jedno małżeństwo.
- Wystąpiłem nawet w roli tłumacza podczas ich ślubu. Zdarzyło mi się to po raz pierwszy w życiu, chociaż zajmuję się tłumaczeniem języka migowego od kilkunastu lat - mówi Olgierd Kosiba. - Jeśli w szkole, w urzędzie czy innych instytucjach spotykać oni będą osoby z podstawową choćby znajomością języka migowego, to komfort ich funkcjonowania w społeczeństwie zdecydowanie się poprawi - twierdzi Olgierd Kosiba.
Olgierd Kosiba postanowił wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych zorganizować w Bogatyni kolejną edycję kursu języka migowego. Nauka obejmuje 42 godziny lekcyjne. W tym czasie słuchacze poznają blisko 500 znaków. Jak zapewnia Olgierd Kosiba to już wystarcza do porozumiewania się z osobą głuchoniemą. - Chciałbym również, aby osoby, które w przeszłości ukończyły kurs podstawowy mogły rozwinąć swoje umiejętności i ukończyć kursy uprawniające do nauki języka migowego - zapowiada Olgierd Kosiba.
Kursy języka migowego w Bogatyni mają ruszyć pod koniec lutego lub na początku marca. Nauka kończyć się będzie egzaminem przed komisją, w której zasiądą przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych. Koszt udziału w kursie wyniesie 700 zł. Osoby, które mają w rodzinie osoby głuchonieme, będą mogły skorzystać z kursu za darmo.

Język migowy to język naturalny, charakteryzujący się użyciem kanału wzrokowego, a nie słuchowego. Języki migowe są to te języki wizualno-przestrzenne, które zostają nabyte drogą naturalnej akwizycji przez głuche dzieci od głuchych rodziców. Strukturalnie języki migowe nie różnią się zasadniczo od języków fonicznych. Na komunikat w języku migowym składają się znaki manualne, mimiczne oraz ruchy wykonywane głową czy tułowiem. Wbrew popularnym poglądom nie istnieje jeden ogólnoświatowy język migowy, ale wiele w pełni wykształconych języków, których zasięgi nie zawsze pokrywają się z zasięgami języków mówionych. Polski Język Migowy to język wizualno-przestrzenny, którym posługuje się społeczność osób głuchych w Polsce (zarówno osoby głuche, jak i słyszące dzieci głuchych rodziców). Jest to język posiadający własne, niezależne od polskiego języka polskiego, słownik i gramatykę. Język migowy jest językiem żywym - stale się rozwija i wzbogaca, także o elementy zapożyczane z języka polskiego (np. znaki daktylograficzne) oraz znaki z innych języków migowych. PJM jest naturalnym językiem, który, tak jak każdy inny język, służy do porozumiewania się, wyrażania emocji i myśli. W przeciwieństwie do wielu innych języków migowych na świecie, PJM nadal nie jest oficjalnie uznawany za pełnoprawny język polskiej społeczności głuchych. PJM nie należy mylić z SJM, czyli sztucznie stworzonym systemem, w którym zdania buduje się zgodnie z zasadami wypowiedzi w języku polskim. SJM stanowi manualną reprezentację języka mówionego.
Strona główna | Oferta | Rekrutacja | Media o języku migowym | Język migowy a prawo
Media o mnie | Galeria | Doświadczenie | Kontakt | Do pobrania | Linki

© Copyright 2010 by Olgierd Kosiba