Media o jezyku migowym

Urząd przyjazny niesłyszącym

PROJEKT - Organy administracji publicznej dostosują się do potrzeb osób niepełnosprawnych słuchowo

     Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że niesłyszący stanowią ponad 8 proc. niepełnosprawnych. W związku z tym przygotowany został projekt założeń do projektu ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się. Według autorów projektu konieczna jest ustawa, która określałaby w jaki sposób mogą oni załatwiać swoje sprawy w instytucjach publicznych. Projekt spośród wszystkich niesłyszących wyróżnia osoby głuche, niedosłyszące oraz głuchoniewidome. Dla przykładu jednym z ważniejszych sposobów porozumiewania się tych osób z urzędnikami będzie polski język migowy oraz system językowy migowy. Niesłyszący będzie na trzy dni przed wizytą w urzędzie informować o tym, aby możliwe było wezwanie na konkretny dzień tłumacza języka migowego. Organy administracji publicznej będą zobowiązane do tworzenia list takich tłumaczy. Ponadto urzędy mają dysponować numerem telefonu, który pozwoli niesłyszącym na wysyłanie zapytań i uzyskiwanie odpowiedzi w konkretnych sprawach za pomocą esemesów. Obowiązek ten będzie spoczywać też na służbach ratowniczo-interwencyjnych, czyli pogotowiu ratunkowym, policji, straży pożarnej i straży miejskiej (gminnej). Umożliwi to tym osobom szybkie zgłaszanie niebezpiecznych zdarzeń i uzyskiwanie pomocy.
      Żeby zwiększyć udział niesłyszących w życiu politycznym i społecznym, nowe obowiązki spadną na nadawców programów telewizyjnych. Będą oni musieli prezentować najważniejsze wiadomości i wydarzenia z zakresu krajowej polityki i gospodarki z udziałem tłumaczy języka migowego lub ścieżek dialogowych (napisów) w języku polskim. W ten sam sposób będą musiały być pokazywane wszystkie polskie filmy. Projekt przewiduje też powołanie Rady Języka Migowego, która byłaby organem doradczym ministra pracy. Jej zadaniem byłoby upowszechnianie wiedzy o języku migowym oraz wskazywanie propozycji usprawnień systemu obsługi niesłyszących.
      Ustawa ma zacząć obowiązywać w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, jednakże ze względu na ilość zmian pomysłodawcy przewidują, że w tym czasie wprowadzone w życie zostaną tylko regulacje dotyczące kształcenia osób niesłyszących, w tym powołanie Rady Języka Migowego. Urzędy, służby i stacje telewizyjne mają więc dwa lata na dostosowanie się do nowej sytuacji.
Strona główna | Oferta | Rekrutacja | Media o języku migowym | Język migowy a prawo
Media o mnie | Galeria | Doświadczenie | Kontakt | Do pobrania | Linki

© Copyright 2010 by Olgierd Kosiba